Publicerad 27 juli 2021
Nyhet

SKR:s framtida lokalbehov

Arbetet med nya lokaler för SKR:s verksamheter fortsätter. Köpet finansieras av fastighetsbolagets kapital och lån, inte SKR:s medlemsavgifter.

Ambitionen med nya lokaler för SKR är att samla hela SKR:s verksamhet, bland annat en omfattande utbildnings- och konferensverksamhet, samt SKR:s dotterbolag som idag är spridda på olika platser.

Köpet finansieras med en blandning av Slussgårdens eget fastighetskapital och lån, inte av SKR:s medlemsavgifter.

Slussgården är SKR:s helägda fastighetsbolag. Syftet med fastighetsbolaget är att förse SKR och dess bolag med lokaler och internservice. Avkastningen från fastighetsbolaget kommer medlemmarna tillgodo genom en årlig utdelning till SKR som bidrar till att hålla medlemsavgiften låg.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR