Publicerad 29 mars 2021
Nyhet

SKR välkomnar förslag för säker kommunikation i kris

SKR välkomnar MSB:s förslag på ett utvecklat och säkert kommunikationssystem. För en effektiv krisberedskap krävs att kommuner och regioner kan kommunicera med varandra och statliga aktörer.

− Att vi lyckas få till en välfungerande, gemensam kommunikationslösning som möter verksamheternas behov är en förutsättning för effektiv hantering av olyckor, kriser och höjd beredskap, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunerna och regionerna är centrala aktörer inom olyckshantering, kriser och civilt försvar. För att fullfölja sina uppdrag är de beroende av säker, robust och tillgänglig mobil kommunikation för både tal och data. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har därför tagit fram ett förslag på ett utvecklat kommunikationssystem, Rakel G2, som ska ersätta det nuvarande systemet Rakel.

− Vi ser positivt på förslaget om ett utvecklat kommunikationssystem. Nu behöver vi säkerställa att övergången till Rakel G2 kan ske så smidigt som möjligt i våra 290 kommuner och 21 regioner, säger Anders Knape.

SKR anser även att det är rimligt med en obligatorisk anslutning till kommunikationssystemet för regioner och kommuners verksamheter inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

− För att skapa ett effektivt verktyg för kommunikation krävs det att samtliga aktörer inom svensk krisberedskap är anslutna till systemet. Ett obligatoriskt krav på anslutning förutsätter dock att kommuner och regioner erhåller finansiering och SKR välkomnar en dialog om detta, säger Anders Knape.

Det finns i dag en mängd olika infrastrukturer och tjänster för säkra kommunikationer, vilket gör det svårt att orientera sig. SKR uppmanar därför staten att underlätta för aktörerna genom att klargöra relationen mellan de olika lösningarna och vilka ändamål de bör användas till.

Läs vidare

Sakkunnig

Johan Gert
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR