Publicerad 1 februari 2021
Nyhet

SKR vill inte att en familjevecka införs

SKR:s styrelse säger nej till införandet av en familjevecka. Orsaken är att åtgärden snarare skulle spä på de framtida välfärdsutmaningarna där det förväntas råda brist på arbetskraft.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) avvisar i ett yttrande till Socialdepartementet förslaget om att införa en familjevecka (Ds 2020:24).

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021 avsikten att påbörja införandet av en familjevecka, vilket innebär att föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa situationer och till en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

SKR lyfter i yttrandet fram att det är olämpligt att genomföra reformer som minskar arbetskraftsutbudet i kommuner och regioner med tanke på den demografiska utvecklingen framöver.

− Vi står inför en stor utmaning med att både upprätthålla nuvarande kvalitet på välfärden och hantera de allt större behoven framöver. Att införa ledighet med familjedagspenning skulle innebära en ökad frånvaro från arbetet vilket går stick i stäv med att vi snarare skulle behöva öka istället för att minska antalet arbetade timmar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Johansson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR