Publicerad 17 mars 2022
Nyhet

Stöd till Ukraina inom hälso- och sjukvårdsområdet

Samtliga regioner i Sverige har, tillsammans med Socialstyrelsen, enats om en gemensam inriktning för att kunna stötta Ukraina på bästa sätt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Foto

Marie Morell

Det finns en stor vilja från samtliga kommuner och regioner i landet att stötta Ukraina. Det gemensamma initiativet inom hälso- och sjukvårdens område handlar om hur regionerna och myndigheterna ska samordna sig för att skicka läkemedel och sjukvårdsutrustning till Ukraina samt omhänderta patienter från Ukraina som är i behov av vård.

– Viljan att hjälpa Ukrainas folk är stark i Sverige. Det är viktigt att vi gemensamt har en tydlig ambition att omsätta den starka viljan som finns i alla verksamheter. Regionerna har nu tillsammans med Socialstyrelsen initierat ett arbete för gemensamt stöd till Ukraina inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det övergripande arbetet leds och samordnas av Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Regionerna arbetar tillsammans med Socialstyrelsen i den operativa planeringen kring såväl bistånd till Ukraina som vårdkapacitet att ta emot patienter. SKR stöttar regionerna i samordning och planering, tillsammans med de nationella myndigheterna.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR