Publicerad 26 mars 2021
Nyhet

Strandskyddet måste förändras i grunden

Utredningen om ett förändrat strandskydd försöker lappa och laga ett regelverk som måste förändras i grunden. Det framhåller SKR i sitt remissvar till utredningens betänkande.

Utredningen har haft i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på hur strandskyddet kan förändras ”i grunden”, bland annat för att det ska bli enklare att bygga strandnära bostäder på landsbygden där tillgången på stränder är stor. Men utredningen har bara fokuserat på vissa avgränsade frågor.

Strandskyddet fortsätter hindra landsbygdens utveckling

- Strandskyddet hindrar landsbygdens utveckling och kommer fortsätta att göra det med utredningens förslag. Det finns positiva delar i utredningens betänkande, till exempel att strandskyddet inte ska gälla små sjöar och vattendrag och inte heller anlagda vatten. Men det blir inte en förändring i grunden så som det varit tal om, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det måste visas tillit till kommunerna

Sverige har 42 000 mil stränder längst kust och sjöar, en sträcka motsvararande jordens omkrets gånger tio. Därtill finns 41 000 mil smala vattendrag. Det råder ett generellt byggförbud längs stränderna och vid vattendragen skiljer det sig åt mellan länen.

I en enkätstudie som SKR har gjort uppger 9 av 10 kommuner att strandskyddet försvårar byggandet av bostäder. Det finns lättnader för att bygga strandnära på landsbygden, men bara var fjärde kommun anser att lättnaderna ger avsedd effekt.

- Strandskyddet är en snårskog av svårbegripliga bestämmelser. Det är ett regelverk som lägger avgörande beslut hos länsstyrelsen samtidigt som det andas en stor misstro mot kommunerna. Detta trots att det är kommunerna som har bäst förmåga att bedöma vilka stränder som kan bebyggas och vilka som behöver skyddas för att värna biologisk mångfald och allmänhetens tillgång till stränder. Strandskyddet får legitimitet först när det visar tillit till den lokalpolitiska nivån, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR