Publicerad 23 mars 2022
Nyhet

Svensk leder arbete mot hot, hat och falska nyheter

Kristoffer Tamsons, regionråd i Region Stockholm, ska leda ett europeiskt arbete kring hot och hat mot förtroendevalda samt hur falska nyheter påverkar förtroendevalda och demokratin.

Kristoffer Tamsons

Kristoffer Tamsons

Under den 42:a sessionen av Europarådets kongress för kommuner och regioner (Kongressen) i Strasbourg utsågs den svenska ledamoten Kristoffer Tamsons, regionråd från Region Stockholm, idag att leda Kongressens arbete mot hot, hat och falska nyheter och hur det påverkar förtroendevalda och demokratin.

Antidemokratiska rörelser använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Hot och våld som dessa grupper riktar mot samhällets institutioner eller enskilda individer, är ett hot mot det demokratiska samhället och mot principer om alla människors lika värde och lika rättigheter. Brotten undergräver EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter, inskrivna i fördrag och stadgar.

– Förekomsten av falska nyheter samt hot och hat mot förtroendevalda utgör ett allt större hot mot demokratin. Det gäller inte minst på kommunal och regional nivå, där stödet är svagt samtidigt som utsattheten kan vara stor, säger Kristoffer Tamsons.

Rapporten, som ska presenteras i oktober i år, ska samla erfarenheter, forskning och expertis från hela Europa och föreslå åtgärder för en tryggare, starkare och mer öppen lokal och regional demokrati i Europa.

Arbetet mot hot och hat och värnandet av det demokratiska samtalet är en av SKR:s prioriterade frågor inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap.

Läs vidare

Sakkunnig

Marcus Stolte Holmberg
Chef, internationella sektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR