Publicerad 11 maj 2021
Nyhet

Tioårig konvention viktig för att stoppa mäns våld

Sedan Istanbulkonventionen ratificerades har stödet till våldsutsatta kvinnor och barn stärkts. Nu behöver staten prioritera finansieringen på området.

Jelena Drenjanin och Anders Knape.

Jelena Drenjanin och Anders Knape.

Idag är det tio år sedan Europa antog Istanbulkonventionen för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Sverige ratificerade konventionen 2014 vilket innebär att den är juridiskt bindande för staten. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

– Konventionen uttrycker vår politiska vilja och ringar in vad som behövs för att åtgärda detta stora samhällsproblem. Ingen kvinna eller flicka ska behöva utsättas för våld, hot eller trakasserier. Frihet från våld är en mänsklig rättighet, säger Jelena Drenjanin, ordförande i SKR:s beredning för EU-frågor och talesperson för jämställdhetsfrågor i Europarådets kongress.

Sedan Sverige ratificerade konventionen har flera steg tagits för förebygga våld och bättre skydda utsatta kvinnor och barn. Föreskrifter, riktlinjer och rutiner har tagits fram, och kunskapen och kapaciteten hos kommuner och regioner har ökat. Trots det har många av de lagändringar och åtaganden som införts på kvinnofridsområdet inte finansierats enligt finansieringsprincipen.

– Mycket av kommuner och regioners utveckling på området har skett utan full statlig finansiering – trots att artikel 8 i konventionen fastslår att staten ska tillsätta tillräckliga resurser. Det är hög tid att staten prioriterar goda förutsättningar för kommuner och regioner, så att vi kan stärka arbetet mot våld, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Past President för Europarådets kongress.

Fakta: Istanbulkonventionen

  • Istanbulkonventionen antogs av Europarådet 2011.
  • Konventionen slår fast att mäns våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och ett utryck för historiskt ojämlika maktförhållanden. Enligt konventionen är arbetet mot detta våld avgörande för att uppnå jämställdhet.
  • Sverige ratificerade konventionen 2014 och är juridiskt bunden att följa den.
  • Konventionen är, tillsammans med regeringens nationella strategin att bekämpa mäns våld mot kvinnor, en viktig utgångspunkt för SKR:s stöd på kvinnofridsområdet till kommuner och regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Jenny Norén
Projektledare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR