Publicerad 31 augusti 2021
Nyhet

Tio trender påverkar kommuner och regioner

Ökad komplexitet, minskad tillit och risk för mindre lokalt och regionalt handlingsutrymme. Det är några trender som SKR ser kan påverka det kommunala och regionala uppdraget framöver.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har publicerat en omvärldsanalys - Vägval för framtiden - innehållande kvalificerade bedömningar som kan komma att påverka det lokala eller regionala uppdraget fram till år 2030. Analysen har tagits fram av SKR tillsammans med Kairos Future och representanter från kommuner och regioner.

Fem förändringskrafter

SKR definierar fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen.

– Vi hoppas att analysen väcker diskussioner om effekter för det lokala och regionala planet. Det behövs en strategi för att möta förändringarna, oavsett om de utgör möjligheter, hot eller både och. De som bäst förstår och förmår att hantera dessa kan också bäst dra fördelar av dem, säger Jonatan Alamo Block, chef för sektionen för styrning och verksamhetsutveckling, SKR.

Nya livsmönster och komplexa samhällsutmaningar

Utifrån de övergripande förändringarna lyfter SKR fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för kommuner och regioner. Bland trenderna återfinns att kommunala och regionala verksamheter behöver anpassa sig på olika sätt till nya livsmönster, där digitaliseringen möjliggör hem- och distansarbete. SKR lyfter också att många av vår tids samhällsutmaningar är komplexa, där ingen aktör är ensamt ansvarig eller har full rådighet, vilket kräver nya arbetssätt för att inte ärenden ska falla mellan stolarna. Den statliga detaljstyrningen ökar dessutom, vilket försvårar för kommuner och regioner att prioritera.

Tilliten behöver stärkas och samverkan främjas

SKR ser också att polariseringen såväl ekonomiskt, socialt som åsiktsmässigt, kan komma att öka ytterligare i samhället samt att tilliten till samhället har börjat att minska.

– Vi kan bland annat se att utmaningarna kan kräva att kommuner och regioner hittar sätt att hantera komplexitet, främja samverkan, stärka tilliten och bevara en hög rådighet, säger Jonatan Alamo Block.

Rapporten tar också upp att medvetenheten om samhällets sårbarhet har ökat både i samhället och på det individuella planet liksom att klimatsmarta lösningar är nödvändiga.

Fakta

Vägval för framtiden har publicerats tre gånger tidigare och omfattar ytterligare diskussionsmaterial och handledning, som kan användas i den egna kommunens eller regionens omvärldsarbete.

Läs vidare

Sakkunnig

Linda Nordberg
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.