Publicerad 8 februari 2021
Nyhet

Trots pandemins påverkan - stort intresse för feriejobb

Sommaren 2020 innebar många utmaningar i pandemins spår. Så även tillgången på feriejobb i kommuner och regioner. Något som är en viktig erfarenhet för många ungdomar.

− Pandemin innebar att kommunerna och regionerna, med kort varsel, fick hitta nya feriejobb. Många av de rekvirerade platserna för feriejobb fanns inom kommunens verksamheter för vård och omsorg samt förskola, vilka av smittorisk inte längre var lämpliga. Kommuner och regioner löste detta på ett mycket bra sätt, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

Enligt SKRs ferierapport för 2020 erbjöd kommuner och regioner cirka 68 800 ungdomar ett feriejobb. Men söktrycket var betydligt större, cirka 164 000 sökte ett feriejobb inom landets kommuner och cirka 13 300 inom regionerna.

Kommunerna erbjöd 5 800 färre platser än 2019 och regionerna redovisar en minskning med cirka 1 800 platser. Minskningen har, både inom kommuner och regioner, till största del sin förklaring i att antalet möjliga arbetsuppgifter kraftigt begrän­sades utifrån läget med Covid-19 och där det av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga framgår att det är förbjudet för arbetsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3.

− Kommuner och regioners arbete med att anordna feriejobb är viktiga, dels utifrån att ungdomar ska få en insyn i arbetslivet och dels att det bidrar till kommunernas och regionernas framtida kompetensförsörjning. Regeringens satsningar på området har slagit väl ut och är ett viktigt stöd för att ungdomar ska få en bild av arbetslivet och inför yrkesval, säger Roy Melchert.

Verksamhetsåret 2020 erbjöd regeringen kommunerna att ta del av statsbidrag gällande arbete för ungdomar. 180 miljoner kronor avsattes till Sommarjobb­satsningen och 100 miljoner kronor till Jobb för unga. SKR:s enkätuppföljning av dessa satsningar gett cirka 13 270 ungdomar ett feriejobb. Jobb för unga har hittills genererat cirka 1 680 ungdomsjobb. Dessa platser är inräknade i det totala antalet feriejobb.

Den pågående pandemin och den ökande ungdomsarbetslösheten gör att kommunerna även inför sommaren 2021 har en tuff uppgift att lösa. SKR hoppas därför att de statliga satsningarna fortsätter så att kommuner och regioner har möjlighet att ge så många ungdomar som möjligt ett feriejobb och ett steg in på arbetsmarknaden.

Fakta

  • Enkäten har besvarats av 95 procent av kommunerna och av 81 procent av regionerna.
  • Totalt var det cirka 67 000 ungdomar som hade ett feriejobb i en kommun under sommaren 2020. I de regioner som svarat på enkäten hade cirka 1 800 ungdomar ett feriearbete.
  • Både bland kommuner och regioner är det vanligast att erbjuda feriejobb till ungdomar i åldern 16 – 18 år.
  • Könsfördelningen är relativt jämn i kommunerna, där 51 procent av feriejobbarna är kvinnor. För regionerna är 53 procent av de med feriearbete kvinnor.

Läs vidare

Sakkunnig

Per Överberg
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR