Publicerad 28 september 2021
Nyhet

Vaccinering av vård- och omsorgspersonal viktigt fokus

Kommuner och regioner står redo att vaccinera äldre med en tredje dos. Parallellt görs satsningar för att öka vaccinationstäckningen bland vård- och omsorgspersonal.

Emma Spak

Emma Spak

I dag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst och alla över 80 år nu ska vaccineras med en påfyllnadsdos (3:e dos). Kommuner och regioner har nära dialog och är förberedda att inleda vaccineringen.

− Vaccineringen mot covid-19 på särskilda boenden och i hemtjänsten fungerade mycket bra i vintras. Det finns väl upparbetade former för samverkan mellan kommuner och regioner för att ge en påfyllnadsdos, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I enlighet med Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag bör även ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad personal åter erbjudas vaccin för att ytterligare trygga de mest sårbara grupperna. SKR uppmanar därför kommuner och regioner att erbjuda omsorgspersonal möjlighet att vaccineras på arbetstid, samtidigt som de äldre får sin påfyllnadsdos.

− Nu är vaccintillgången god och vi har god kunskap och erfarenhet av vaccinerna som används. Att ta möjligheten att erbjuda personalen vaccination samtidigt som de äldre får sin tredje dos är ett rationellt sätt att främja vaccination i en mycket viktig grupp. Vi uppmanar därför kommuner och regioner i samverkan att erbjuda personal inom omsorgen att vaccineras i samband med att den tredje dosen ges till de äldre, säger Emma Spak.

Kommuner och regioner gör i dag många olika insatser för att öka vaccinationstäckningen på arbetsplatser. Arbetsgivare inom kommuner och regioner informerar om fördelar med att så många som möjligt vaccinerar sig, men det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som en påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig, eller särbehandlar de som gör det. SKR uppmuntrar dock arbetsgivare till att både diskutera vikten av att vaccinera sig samt underlätta vaccinering, genom att exempelvis kunna vaccinera sig på arbetstid.

Vaccinationsgraden bland vård- och omsorgspersonal är generellt hög i Sverige, vid Folkhälsomyndighetens senaste mätning vecka 34 var täckningsgraden densamma eller högre jämfört med befolkningen i stort. Samtidigt finns skillnader mellan regioner, kommuner och mellan yrkesgrupper. Skillnaderna avspeglar vaccinationstäckningen i stort i landet och påverkas av bakomliggande faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst, ursprungsland och ålder.

− Det allra viktigaste nu är att vaccinationstäckningen i hela befolkningen fortsätter att öka, oavsett yrke. Regionerna gör i dag stora och viktiga insatser för att nå ut till alla delar av befolkningen. Det krävs en nära samverkan med kommuner, civilsamhälle och näringsliv. Arbetet är resurskrävande, men samtidigt nödvändigt – och det ger resultat, säger Emma Spak.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR