Publicerad 26 november 2021
Nyhet

Vaccineringsarbetet skalar upp igen

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till regionerna för att stödja deras snabba utökning av vaccinationsarbetet, både med att ge en tredje dos och att nyvaccinera så många som möjligt.

Marie Morell.

Marie Morell.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla mellan 18 och 65 år ska få en tredje dos tidigast sex månader efter sin andra dos. För personer som är över 65 år rekommenderas en tredje dos tidigast fem månader efter dos två.

Nu arbetar regionerna intensivt med att skala upp sin vaccinationskapacitet för att kunna erbjuda en påfyllnadsdos till de utpekade grupperna. Det handlar bland annat om att förbereda lokaler, anställa personal, säkerställa att utrustning finns tillgänglig och planera kommunikationsinsatser.

– Regionerna har under hela året visat på stor flexibilitet i vaccinationsarbetet. Nu skalar regionerna återigen upp för en bredare vaccinering av dos 3. Det görs samtidigt som regionerna arbetar vidare för att få fler ovaccinerade att vaccinera sig med dos 1 och 2 och med den fortsatta vaccinationen av barn 12-15 år, säger Marie Morell, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation.

– Sjukvården och regionerna har framgångsrikt vaccinerat över sju miljoner svenskar med dos 1 och 2. Nu behöver åter omfattande vaccinationsinsatser genomföras för att ge alla en tredje dos samtidigt som arbetet med att nyvaccinera måste fortsätta. Regeringen tillför därför 100 miljoner till regionerna för att stödja en snabb utökning av vaccinationskapaciteten, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla mellan 18 och 65 år ska erbjudas en påfyllnadsdos. Påfyllnadsdosen ska ges utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När det kan bli aktuellt för olika befolkningsgrupper att få en tredje dos beror på fler olika faktorer, bland annat täckningsgraden i andra vaccinationsgrupper. Sedan tidigare rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos tidigast fem månader efter dos två till alla över 65 år.

Syftet med att ge en tredje dos är att förstärka och förlänga skyddet från vaccinet. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av erfarenheter från andra länder där smittan ökar och fler har blivit svårt sjuka. Vaccinationsarbetet mot covid-19 behöver därför utföras i den takt som är nödvändig utifrån pandemins utveckling.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR