Publicerad 25 maj 2022
Nyhet

Välkommen översyn av statens ansvar för flygplatser

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över statens ansvar för de svenska flygplatserna. SKR är positiva till beskedet.

Anders Knape

Anders Knape

– SKR har länge efterfrågat att staten tar ett samlat grepp om flygplatsfrågan. Nu blir det viktigt att utredningen både behandlar bredskapsflygplatsernas förutsättningar och de regionala flygplatsernas ekonomiska förhållanden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dagens situation har de regionala flygplatserna tagit ett stort ansvar för att Sverige både ska ha en tillgänglighet i hela landet samt upprätthålla det samhällsviktiga flyget, utan att staten har täckt deras kostnader.

– Samhällets krisberedskap ska inte konkurrera med välfärdens kärnuppdrag, men kommuner och regioner har tvingats prioritera när staten inte har tagit sitt ansvar. Det är därför glädjande att regeringen nu tillsatt en utredning som ska se över statens ansvar för flygplatserna, säger Anders Knape.

SKR ser även positivt på att behovet av omställning är vägledande för departementsutredningens arbete, där förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Nordensjö
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR