Publicerad 7 januari 2021
Nyhet

Välkommet besked om högstadiet

SKR välkomnar regeringens besked om att ge skolans huvudmän ökade möjligheter att bedriva distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolan och kollektivtrafiken.

Dagens besked om en förordningsändring ger huvudmännen fler verktyg för att minska smittspridningen.

− SKR anser att förordningen har fungerat bra i gymnasieskolan där huvudmännen kunnat fatta beslut utifrån det lokala smittoläget och förutsättningar på varje enskild skola. I dialogen med regeringen har vi framfört vikten av flexibla lösningar och det har våra medlemmar nu fått gehör för, säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

Beslutet om förordningsändringen väntas fattas vid fredagens regeringssammanträde och träder ikraft måndagen den 11 januari.

Läs vidare

Sakkunnig

Maria Caryll
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR