Publicerad 11 september 2021
Nyhet

Välkommet tillskott till kultursamverkansmodellen

SKR välkomnar regeringens förslag om 100 miljoner kronor i permanent förstärkning till regional kultur. Förslaget är ett viktigt led i att säkra ett livskraftigt kulturliv i hela landet.

Michaela Stenman

Michaela Stenman

− Det är glädjande att regeringen nu föreslår en permanent förstärkning av det statliga anslaget till regional kultur. För att kunna bygga på de behov och utvecklingsområden som finns i respektive region är det avgörande att resursförstärkningen löper över tid och inte öronmärks, säger Michaela Stenman, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har under lång tid arbetat för ett förstärkt statligt anslag till kultursamverkansmodellen. Enligt modellen tar regionerna fram en flerårig regional kulturplan i samverkan med kommuner och i nära samråd med civilsamhälle och kulturskapare. Modellen ger utrymme för regionala variationer och prioriteringar, och verkar samtidigt för en kulturpolitik närmare medborgarna.

− Genom att stärka kultursamverkansmodellen visar staten ett hållbart finansiellt ansvarstagande för den kulturella infrastrukturen och möjliggör ett arbete för jämlik tillgång till och delaktighet i kulturlivet i hela landet, säger Michaela Stenman.

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.