Publicerad 17 augusti 2021
Nyhet

Viktiga åtgärder för att fler ska nå gymnasiebehörighet

Positivt med tidiga åtgärder för att fler elever ska ges bättre förutsättningar att bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Men finansieringen är otillräcklig.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Utredningen Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30) innehåller viktiga förslag till åtgärder för att fler elever ska ges förutsättningar att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bland annat ska elever i grundskolans årskurs 4–9 erbjudas studietid, det som idag kallas läxhjälp, minst två timmar per vecka.

Elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet ska ges möjlighet till lovskola även på loven under läsåret och huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola utvidgas. SKR menar att finansieringen för reformen inte är anpassad för förslaget om studietid.

– Fler elever måste nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Insatser under grundskolan är avgörande för detta. Men tyvärr är utredningens förslag otillräckliga vad gäller finansiering. Ska vi lyckas med uppgiften behövs reella förutsättningar, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Ändringarna i skollagen och skolförordningen ska träda i kraft redan till höstterminen 2022. SKR menar att det är för kort tid för att skolor och huvudmän ska hinna förbereda verksamheten för förändringarna.

– Regleringar som är så pass omfattande för skolan måste ges tid. Därför bör inte förändringen träda ikraft förrän den 1 januari 2023, vilket är fullt möjligt eftersom förslagen inte är avhängiga av terminsstart, säger Mats Gerdau.

Fakta

Betänkandet tar i huvudsak upp olika åtgärder för att elever i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. De mest centrala åtgärderna i betänkandet är studietid för elever i årskurs 4-9 och lovskola för elever i årskurs 9.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Ernestam
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR