Publicerad 25 mars 2021
Nyhet

Viktigt med snabb information efter vaccinbesked

Regionerna har nu fått Folkhälsomyndighetens besked om att Astra Zenecas vaccin ska användas. Det ska ges till personer över 65 år och äldre ska prioriteras för alla vacciner.

– Det är bra att Folkhälsomyndigheten, efter en noggrann utredning av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) av de biverkningar som har rapporterats, nu har kommit med ett besked. Det är förstås viktigt för regionernas planering och fortsatta vaccinering, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsfrågor vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Folkhälsomyndigheten har, i samverkan med Läkemedelsverket, utrett vilka konsekvenser inrapporterade biverkningar kan få för rekommendationer av användningen av Astra Zenecas vaccin.

– Det återstår fortfarande en del frågetecken, som vi utgår från att Folkhälsomyndigheten rätar ut snarast. Det behövs nu tydlig information till såväl vaccinatörer som allmänheten till exempel vad som gäller för personer under 65 år som fått en första dos av Astra Zenecas vaccin. Med god information kan regionerna fortsätta genomföra en effektiv och ändamålsenlig vaccinering, säger Emma Spak.

Regionerna har en fortsatt hög kapacitet att vaccinera. De tidigare beräkningarna från februari, som visar att vaccination kan ske med minst 1,2 miljoner doser per vecka, kvarstår.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR