Publicerad 23 september 2021
Nyhet

Viktigt steg mot statligt ansvar för personlig assistans

SKR välkomnar att regeringen tillsatt en utredning som ska se över huvudmannaskapet för personlig assistans. Inom en överskådlig tid bör staten ta över det fulla ansvaret.

Foto

Anders Knape

I dag presenterade regeringen den utredning som ska se över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. SKR har länge påtalat problemen med det nuvarande systemet med dubbelt huvudmannaskap mellan kommun och stat.

− Vi har väntat på den här utredningen länge. Nu förväntar vi oss att den kommer leda till att staten tar över huvudmannaskapet, och det fulla kostnadsansvaret, för all personlig assistans, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I dag är det krångligt för personer som har personlig assistans att behöva ha kontakt med både försäkringskassan och kommunen. För kommunerna är uppdraget svårhanterat då nya vägledningar och statliga direktiv hela tiden ändrar förutsättningarna för en verksamhet som de har ansvar för. Kostnaderna har också ökat de senaste åren.

− Det vore bra för både de som har personlig assistans och för kommunerna om staten tog över ansvaret för den personliga assistansen så snart som möjligt, säger Anders Knape.

I dagsläget har ungefär 5 400 personer kommunal assistans och ungefär 14 000 har beslut av Försäkringskassan. Antalet som staten för över till kommunerna har ökat under en längre tid. Mellan åren 2010 - 2020 ökade antalet för kommunerna med 1800 personer. Genomsnittlig kostnad för personlig assistans var 2019 cirka 1,4 miljoner kronor per brukare, vilket har gett en ökad kommunal kostnad med knappt två miljarder de senaste tio åren.

Fakta

Personlig assistans är en insats som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En förutsättning för att få personlig assistans är att personen har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med grundläggande behov (personlig hygien, måltider, klä av - och på sig, kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde). De som har grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra behov.

Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka är kommunen ansvarig för beslut enligt LSS och kostnaden.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka är det Försäkringskassan som är ansvarig för beslut enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och kostnaden.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Lifvakt
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR