Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • Stoppa det digitala utanförskapet

  I dag lever närmare sex procent av befolkningen på ett eller annat sätt i ett digitalt utanförskap. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet
  Bredband, digital infrastruktur
 • Viktigt att ungdomar möter unga politiker

  Det är viktigt att Sveriges skolledare gör ett aktivt demokratival och välkomnar politiska ungdomsförbund i skolorna. Det skriver arbetsutskottets ledamöter i SKR:s styrelse på SvD debatt.
 • Förlegad lag hindrar socialtjänstens förebyggande arbete

  Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Gemensam debattartikel på Altinget.
  Social hållbarhet
 • Höj nivån på debatten - hot är aldrig ok

  Nu får det vara nog. Ingen ska, på grund av sitt politiska engagemang, utsättas för regelrätta hot riktade mot sin person eller familj. SKR:s arbetsutskott skriver på Aftonbladets debattsida
  Politisk styrning
 • Replik: Frågan om vårdplatser är mer komplex än många vill få den till

  Ingen vill att antalet vårdplatser ska minska om behoven av dem finns. Det är inte heller vad som står i den rapport som DN:s ledarsida nu kritiserar, skriver SKR:s Fredrik Lennartsson i en replik.
 • Välfärdsbehoven ökar samtidigt som färre kan göra jobbet

  Det är dags att sluta föra fram förenklade och kortsiktiga lösningar på komplexa problem. I en debattartikel i DN uppmanar SKR till att bygga debatten om kompetensutmaningen på fakta.
  Personal- och kompetensförsörjning
 • Glöm inte kommunerna och regionerna när civila försvaret rustas

  Om regeringen menar allvar med att stärka Sveriges totalförsvar måste den ge kommuner och regioner rätt stöd och förutsättningar att lyckas. Det riskerar annars att bli som i den haltande kedjan i rättssystemet.
  Trygghet och säkerhet
 • Replik: SKR:s överenskommelser med regeringen är inte bindande

  Den som hävdar att den lokala demokratin lags ut på privaträttslig entreprenad tycks sakna riktig förståelse för ett sådant här demokratiskt arbete. Mot påståendet står de många som verkar i demokratins tjänst i alla de nätverk och partipolitiskt bemannade beredningar som finns inom medlemsorganisationen SKR, skriver Sara Catoni, i en replik.
 • Regeringens lagförslag om brottsförebyggande arbete är ett slag i luften

  Ett förebyggande arbete är avgörande för att Sverige ska komma till rätta med dagens omfattande brottslighet. Alla delar av samhället måste hjälpas åt. Men kommunerna behöver rätt verktyg, inte lagstiftning och fler statliga pekpinnar.
  Trygghet och säkerhet
 • Samhällsbyggande måste ske i samverkan

  Frågan om tider i plan- och bygglovsprocesserna är alldeles för viktig för att falla offer för svepande generaliseringar. Det skriver Gunilla Glasare, SKR, i en replik.
  Byggande
 • På tiden att EU närmar sig medborgarna

  Det är viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU, skriver Apostolos Tzizikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande, och Jelena Drenjanin, SKR, på DS debatt.
  Internationellt

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR