Publicerad 28 juni 2022

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.

Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

 • Svensk välfärd stärker EU:s konkurrenskraft

  För att både välfärd och konkurrenskraft ska kunna stärkas är det avgörande med starka band mellan den offentliga välfärden och näringslivet i hela EU.
  Internationellt
 • Socialsekreterare hotas dubbelt när de anmäler

  Anställda i kommuner och regioner som utsätts för brott kan utsättas igen när de polisanmäler. Socialtjänsten är särskilt drabbad. Möjliggör för arbetsgivaren att stå som målsägare istället.
  Trygghet och säkerhet
 • Lyssna på kommunerna i det brottsförebyggande arbetet

  Arbetet att förhindra och förebygga brott behöver pågå på flera nivåer och av många aktörer i samhället. Det vi gör – eller inte gör – idag kommer att spela roll både här och nu och många år framåt.
  Trygghet och säkerhet
 • Idrottens roll för folkhälsan behöver stärkas

  Idrotten bidrar till folkhälsa, integration, demokrati och tillväxt. Nu vill vi kroka arm med regeringen för att ytterligare utveckla de värden idrotten ger inom fyra centrala områden.
  Idrott och anläggningar
 • Replik: ”Tjänsten 1177 är effektiv och uppskattad”

  Mycket fungerar bra när det gäller digitala tjänster i vården. Men mer krävs, främst en lagstadgad skyldighet för vårdgivare att dela patientinformation, skriver SKR och Inera i en replik.
  E-hälsa
 • Sista chansen att påverka EU:s avloppsdirektiv

  Om inte regeringen och EU-parlamentarikerna ligger på i förhandlingarna om EU:s avloppsdirektiv riskerar svenska kommuner drastiska kostnader utan egentlig miljönytta.
 • Regeringen måste ansvara för sin finansiering av vården

  Beskeden om höjda bidrag till kommuner och regioner är viktiga, men de extra pengarna kommer inte att räcka, skriver Rachel De Basso och Marie Morell från SKR:s sjukvårdsdelegation.
 • Krisen i välfärden blir värre för varje dag

  Det svåra ekonomiska läget påverkar allt och alla. Hushållen, välfärden och näringslivet. I det läget behöver regeringen visa att de tar sitt ansvar för en fungerande välfärd.
  Finansfrågor
 • Kommunägda flygplatser är avgörande för Sverige

  Sveriges flygplatser har en viktig roll i vår krisberedskap. Men många av de kommunägda flygplatserna riskerar att stängas om inte det statliga stödet ökar.
  Trafik och infrastruktur
 • ”Äldreomsorgslyftet behöver en fortsättning”

  Behovet av äldreomsorg ökar och arbetskraften kommer inte att räcka till framöver. För att säkra äldreomsorgen måste staten kliva fram och ta sitt ansvar, skriver SKR och SPF Seniorerna.
  Personal- och kompetensförsörjning, Äldreomsorg
 • Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

  Distansundervisning som särskilt stöd skulle vara en viktig möjlighet för elever med problematisk skolfrånvaro – en möjlighet som de borde kunna få del av redan till hösten.
  Grundskola
 • Skärpt försörjningskrav försvårar arbetskraftsinvandring

  SKR och Svenskt Näringsliv: Regeringens förslag om ett försörjningskrav för arbets­krafts­invandrare är ett ingrepp i den svenska ­modellen och förvärrar kompetens­bristen.
  Personal- och kompetensförsörjning
 • Låt inte gymnasie- och vuxreformen bli en pappersprodukt

  Vi vill att fler unga och vuxna kommer i arbete snabbare och vi vill att fler ska se yrkesutbildningar som en möjlighet. För att det ska hända måste justeringar och anpassningar av reformen göras. Vi måste göra det tillsammans.
  Gymnasieskola, Vuxenutbildning
 • Slopa höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare

  Regering och riksdag behöver fatta beslut som ger arbetsgivarna ökade möjligheter att trygga kompetensförsörjningen i näringslivet, välfärden och de statliga myndigheterna. Börja med att införa etableringsjobben och slopa det höjda försörjningskravet på arbetskraftsinvandrare.
  Arbetsrätt, Personal- och kompetensförsörjning
 • Regeringen måste ge välfärden besked nu

  SKR och facken: Kommuner och regioner gör vad de kan – det behöver ni också göra
 • Gör obehagliga mejl och sms olagliga

  Gör det brottsligt att med hat och hot försöka påverka förtroendevaldas och tjänstepersoners beslut, skriver Sveriges kommuner och regioner.
  Almedalen, Politisk styrning
 • Cybersäkerhet - en angelägen lokal fråga

  Innan EU-kommissionen lägger ett skarpt lagförslag om ökad cybersäkerhet, behöver vi i kommuner och regioner diskutera frågan och vara tydliga i våra budskap om hur vi kan stärka den digitala säkerheten.
 • Kommuner och regioner behöver bättre verktyg för att hindra korruption

  Upphandlingslagstiftningen är till för att främja konkurrens i den offentliga affären. Den offentliga affären bidrar i sin tur till innovation och utveckling som kommer hela samhället till godo, samtidigt som konkurrensen skapar ekonomiska fördelar för skattebetalarna.
 • Kommuner och regioner behöver arbeta med friskfaktorer

  Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.
  Arbetsmiljö
 • Glöm inte kommuner och regioner när ni kraftsamlar cybersäkerhetsarbetet

  Att samla cybersäkerhetsfrågorna under en och samma myndighet är bra. Men tyvärr missar regeringens besked behoven hos kommunerna och regionerna, skriver SKR:s ordförande och vice ordförande.

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.