Publicerad 2 mars 2022

Mina tankar är med Ukrainas folk

I skuggan av Rysslands invasion av Ukraina kom Coronakommissionen i fredags med sitt slutbetänkande. Kommissionens slutsatser blir viktiga i arbetet för att stärka morgondagens välfärd. Men i dag går mina tankar först och främst till folket i Ukraina.

Staffan Isling

I radio hörs ljudet av rullväskor som dras över grusiga gator av människor som plötsligt tvingats på flykt. Tunnelbanan i Kiev står still. Under jorden söker en pojke och hans mormor skydd från grannlandets missilattacker. Bilder visar tågperronger fyllda av skräckslagna ansikten. Föräldrar som tröstar sina barn. Familjer som splittras.

På nyheterna sänds en intervju med en pappa i Dnipropetrovsk som ville skydda sin fjortonåriga dotter genom att lämna staden, men hans fru ville på samma grunder stanna kvar. Förtvivlade funderingar om vad beslutet betyder för deras framtid.

”Han ville utflytta därför att han kände ansvar för sina barn. Av samma skäl ville hon stanna kvar”, skrev Vilhelm Moberg i Utvandrarna.

Ryssland har under lång tid agerat för att slå split mellan demokratiska krafter. Med hot om kärnvapen försöker landets diktator nu skrämma omvärlden från att ta ställning för fred och humanism. Responsen har emellertid varit den rakt motsatta. Den svenska regeringen visar med tydlighet sitt stöd till Ukrainas motstånd mot den oprovocerade ryska invasionen. EU:s snabba och samlade agerande för att isolera Ryssland demonstrerar styrkan i det europeiska samarbetet. I detta oerhörda mörker finns alltjämt strimmor av hopp.

SKR har sedan 2014 flera pågående projekt i Ukraina för att stödja landets kommuner och utvecklingen av den lokala demokratin. Projekten har bland annat hjälpt till med öppnandet av medborgarkontor, stöttat utformandet av juridiska ramverk och stärkt de lokala myndigheternas arbete med samhällsservice. Ett antal kommuner i Sverige har också vänortssamarbeten med Ukraina, däribland Eskilstuna och Lviv samt Herrljunga och Kamyanets Podilskiy. Vi ser nu över hur projekten ska kunna fortsätta bidra till Ukrainas enighet och stabilitet.

SKR har löpande kontakt med berörda myndigheter. I morgon står vi värd för ett informationsmöte med Migrationsverkets generaldirektör, Mikael Ribbenvik, som riktar sig till landets kommun- och regiondirektörer. SKR arbetar också intensivt med att fånga kommuners och regioners behov i händelse av att vi konkret påverkas av krigets konsekvenser. Det är viktigt att vi redan nu får till en god dialog med myndigheterna så att staten kan ge kommuner och regioner bästa möjliga förutsättningar att möta de säkerhetspolitiska utmaningarna.

I skuggan av kriget kom Coronakommissionen i fredags med sitt slutbetänkande. Kommissionen presenterade en viktig genomlysning av den svenska pandemihanteringen – även om det hamnar i skymundan när Ukrainas framtid står i gungning.

Slutbetänkandet, tillsammans med de två tidigare delbetänkandena, är viktiga underlag att studera och ta erfarenhet av inför kommande kriser. Kommissionen lyfter bland annat fram den avgörande roll som kommuner och regioner haft under pandemin, där de blixtsnabbt ställt om för att hantera krisen. Kommuner och regioner har uppvisat stor förmåga att stötta varandra med bland annat samordning kring inköp av skyddsutrustning och läkemedel samt gällande intensivvårdsplatser och personal. SKR har fungerat som en samverkansarena mellan kommuner och regioner inom ett stort antal frågor, vilket Coronakommissionen också beskriver som betydelsefullt.

Jag delar däremot inte den bild som slutbetänkandet för fram gällande testningen, där kommissionen felaktigt beskriver SKR och regionerna som långsamma i sitt agerande. Direktiven från staten kring testningen var inledningsvis otydliga och det saknades en nationell strategi gällande vilka som skulle testas. Samtidigt rådde en global brist på de förbrukningsmateriel som krävdes för testerna. Så sent som i slutet av mars gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi, som myndigheten sedermera presenterade i mitten av april. När regionerna fått tydliga riktlinjer att förhålla sig till ökade testvolymerna markant och regionerna byggde snabbt upp en testkapacitet av hög kvalitet.

Det belyser snarast vilka fördelar som följer när regeringen tidigt för dialog med regionerna och SKR. Med tydliga överenskommelser skapas också en god grund för samverkan och gemensamt arbete och ansvar. Det framgångsrika vaccinationsarbetet är ett tydligt exempel på just det.

Sveriges kommuner, regioner, myndigheter, riksdag och regering kommer givetvis i detalj studera Coronakommissionens betänkanden och dra lärdom av dess slutsatser. I kommunhus, sjukhus, skolor och regionfullmäktige kommer vi fortsätta arbetet för att förbättra den svenska välfärden.

Men i dag är våra tankar med folket i Ukraina och deras kamp för demokrati och allas lika värde.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.