Publicerad 1 december 2022

Chefer i välfärden

Med denna skrift vill SKR bidra till utvecklingen av chefsrollen genom en kvantitativ analys av några av dess viktigaste grunder.

Förutsättningarna för ett gott chef- och ledarskap är avgörande för kommuners och regioners möjligheter att klara kompetensutmaningen och säkra verksamhetens kvalitet. 

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.