Publicerad 21 november 2019

Förtroendevald i upphandlingsprocessen

När verksamheten utförs av privata utförare sker det i allmänhet efter upphandling. Det påverkar arbetet i nämnden eller styrelsen som ansvarar för verksamheten. De exempel som lyfts utgår från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda välfärdstjänster inom vård och omsorg.

Ambitionen är att lyfta frågor som en nämnd eller styrelse kan behöva ställa och behandla i samband med upphandlingar, till exempel hur den politiska insynen och kontrollen i verksamhet under kontraktsperioden ska säkerställas.

Skriften riktar sig till förtroendevalda, särskilt till dig som är ny i en nämnd eller styrelse. 

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.