Publicerad 9 mars 2022

Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelse av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultaten är per 1 december 2020 – 30 november 2021.

Enkäten är unik i sitt slag och ger regionerna ett viktigt underlag för utvecklingsarbete utifrån kvinnornas behov. Under det första året besvarade över 125 000 kvinnor enkäten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR