Publicerad 27 januari 2022

Nationell likvärdighet och kommunalt självstyre

Likvärdighetsbegreppets innebörd är långt ifrån självklar och regelverkens krav på likvärdighet är ofta allmänt hållna och lämnar ett stort utrymme för tolkningar.

Denna skrift inleds med en diskussion om vad likvärdighet innebär. Sedan diskuteras hur man kan skapa en rimlig balans mellan självstyrelse och likvärdighet och hur stat, kommuner och regioner kan bidra till detta. Detta är den andra skriften i serien Självstyre som SKR ger ut under 2022.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Nationell likvärdighet och kommunalt självstyre