Publicerad 12 januari 2022

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är hur covid-19 påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor.

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för fjortande gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Temat i årets rapport är hur covid-19 har påverkat tryggheten och säkerheten, kommunernas krishantering och antalet olyckor och brott.

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021 (Excel) Excel, 444 kB.

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2021 (PDF) Pdf, 134 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR