Publicerad 19 december 2022

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

I år har vi inte tagit fram en rapport utan har bara tagit fram all statistik och beräkningar och publicerat dem i tabellbilagor.

I tabellbilagorna redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022 (Excel) Excel, 454 kB.

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2022 (PDF) Pdf, 193 kB.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för femtonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.