Enkät till gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten - en ny webbaserad enkät som lanseras under 2019. Under Januari - mars 2019 testas enkäten via 1177 Vårdguiden i Region Halland och Region Skåne.

Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla kvinnor som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att vården ska få underlag för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Enkäten består av tre olika utskick och skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras i alla regioner under hösten 2019.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

För att läsa om frågor och svar, se sidan frågor och svar

Kontakt: npe@skl.se


Se sidan affisher för att ladda ner matieral kring denna och andra mätningar

 

Logga in på 1177.se
Meny