Enkät till gravida och nyblivna mammor

För första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas. Genom Graviditetsenkäten kan kvinnor som föder barn svara på frågor om vad de tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.

Syftet med enkäten är att i en unikt bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten är ett viktigt underlag för förbättringsarbete inom hela vårdkedjan utifrån ett patientperspektiv.

Enkäten skickas ut via 1177.se till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten lanseras mitten av mars 2020 och skickas ut kontinuerligt till och med 2022.

Graviditetsenkäten genomförs inom överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

 

 

Logga in på 1177.se
Meny