Frågor och svar om Graviditetsenkäten

 

Vad är Graviditetsenkäten?
Graviditetsenkäten är en webbaserad undersökning som innehåller frågor om vad gravida och nyblivna mammor i Sverige tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa.

Vad är syftet med enkäten?
Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla kvinnor som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att vården ska få underlag för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige.

Vem kan besvara enkäten?
Enkäten kan besvaras av gravida och nyblivna mammor i Region Skåne och Region Halland under en testperiod januari – mars 2019. Från hösten 2019 kommer alla gravida och nyblivna mammor i Sverige få möjlighet att delta.

Graviditetsenkäten består av tre olika delar och skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25,
  • födde barn för åtta veckor sedan,
  • födde barn för ett år sedan.

Hur används resultatet?
Resultatet används av verksamheterna för att förbättra och utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården. Resultaten kommer även att användas för att utvärdera frågorna och mätmetoden.

Vilka typ av frågor ställs i enkäten?
Frågorna i enkäten handlar både om erfarenheter och upplevelser av vården men också om den egna hälsan.

Hur behandlas mina uppgifter?
Dina uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Personuppgifter som namn och personnummer avidentifieras och kan därför aldrig lämnas ut eller användas i rapporter.

Hur gör jag för att delta?
Enkäten skickas ut via sms eller e-post via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det förutsätter att kvinnorna loggat in på 1177.se och valt att få meddelanden via sms och/eller e-post. Det är frivilligt att delta i undersökningen och inga resultat kommer att kunna kopplas till enskilda personer. 

Vem har tagit fram frågorna i enkäten?
Frågorna i enkäten har utformats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Vad är Nationell Patientenkät?
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Vilka språk finns enkäten översatt till?
När enkäten lanseras nationellt kommer den att finnas på fler språk och göras tillgänglig för en större del av befolkningen. Under testperioden finns den bara på svenska.

Läs mer om SKL:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa

Se sidan affisher för att ladda ner matieral kring denna och andra mätningar

 

Kontakt
Har du frågor eller funderingar om Graviditetsenkäten?
Vänligen skicka ett mail till:
npe@skl.se
Meny