Stödstruktur

Välkommen till SKL's stödstruktur för nationell patientenkät.

 

Analysverktyg

Vi har nu ett Analysverktyg i Stödstrukturen

Övrigt i Stödstrukturen

Ni kan se vilka mätningar som har gjort och kommer att ske, vilka frågor och frågeformulär som har använts samt se resultatet från mätningar.

Än så länge finns endast en delmängd av alla mätningar som gjorts inlästa, innehållet utökas allt eftersom.

I menyn till höger kan du välja 

 • Mätningar - för att se och söka bland mätningar
 • Frågor och formulär - för att se och söka bland frågor och formulär
 • Resultat - för att se och söka bland inlästa resultat.

Versioner

6.8.2 2018-03-05

 • Verksamhetschefer får möjlighet att välja publik eller intern filtervy

6.0 2018-02-05

 • Det slår att slå samman enheter i interna återföringen

5.1 2017-12-12

 • Integration mot Hassan visas i undermeny

5.0 2017-10-03

 • Frågebanken är återlanserad, med massa nya funktioner som t.ex översättningar, modultillhörighet etc.
 • Kontakpersoner kan tacka ja eller nej till deltagande i mätningar
 • Status för varje mätningsunderlag är färgkodat
 • Kontaktperson kan styra historik för varje organisation i mätningsunderlag

4.7 2017-08-02

 • Ny version av DjangoCMS (3.4.4) med buggfixar och användarförbättringar

4.1 2017-05-04

Demon av Interna Återföringen är kraftigt förbättrad
 • Inloggade användare kan se resultat för mätningar innan publiceirng i Publik Återföring
 • Resultat för intern organisationsstruktur (den som syns i IC Qualitys Analytics) kan visas
 • Många flera filtermöjligheter har införts
 • Prestandan är förbättrad
 • En ny roll "Stödstruktursläsare" finns för de som endast får titta i Stödstrukturen

3.4.0 2017-01-22

 • Förbättringar och buggfixar på det interna statistikverktyget
 • Förenklat mätningsunderlag för vårdprocesser
 • Möjlighet att skapa

3.3.0 2017-01-16

 • Internt återföringsverktyg i Demo
 • Joel's födelsedag
 • Mängder med buggfixar och förbättringar

2.2

 • Konfiguration för publik återföring finns i gränssnittet separerat från mätningsdefinitionen
 • Tillaggt en minimal template för publik åteföring utan menyer för att kunna inkludera via en iframe
 • Tidsstyrning av filter

2.13.6 2016-11-11

 • I publika återföringen har fliken 'Jämförelse' bytt namn till 'Supergraf'

2.13.4

 • Publika återföringen försöker visa unika namn, om två enheter har samma namn inkluderas även överliggande enhets namn
 • Flyttat guide för diagram på publik återföring under diagram
 • Lagt till färg för varje rad i tabellerna under dimensionskort

2.13.3

 • Namn på dimensioner etc klipps inte när man exporterar dessa till bild
 • Användare kan ta bort tidigare valt alternativt systemid även om det var valt från ett sett med val där det Inte fanns möjlighet att välja tomt
 • Export omvandlar åäö till format som Excel
 • Visar värdena i stapeldiagram ovanför staplarna där det får plats på den publika återföringen
 • Visar tätare streck i för stapeldiagram den publika åteföringen

2.13 2016-09-28

Ny funktionalitet för jämför-graf
 • Möjlighet att markera alla landsting
 • Möjlighet att avmarkera alla landsting
 • När användare byter dimension kommer appen ihåg vilka landsting som är valda
 • Linje som visar snittet för riket
 • Linje som visar snitter för varje individuellt landsting
 • Visar namnen på vårdcentralerna
Uppdateringar i publik återföring
 • Sorterar stapeldiagram och tabell från bäst till sämst under publik återföring
 • Under dimensionskort sorteras positiva svar från bäst till sämst
Övrigt
 • Uppdaterat till Highcharts 5.0.0

2.11.6 2016-09-21

 • En bugg är åtgärdad - förut sparades inte ny e-post för "tillgång till resultat" på mellannivåer om inte mellannivån sedan tidigare haft e-post eller HSA-id angivet. Vid nästa inloggning var dessa e-postadresser borta

2.11 2016-08-29

 • Se tidigare och kommande mätningsunderlag. Som kontaktperson på Min Sida kan även tidigare mätningsunderlag ses, men inte ändras. Sålunda kan t.ex Excel-filer från tidigare mätningsunderlag laddas ner. Även kommande mätningsunderlag som skapats av administratörer men ännu ej får ändras kan ses, t.ex kan organisationsstrukturen jämföras mot HSA-katalogen

2.8.1

 • Rättning av fel vid rekommendation av inbjudningar i redigera organisationssteg

2.8.0

 • Integration mot HSA katalogen i organisationsstruktur steget, sökning, verifiering av organisationer samt kopiering av parametrar

2.7.5

 • Första version av att bryta ner fråga på svar för andra alternativ
 • Rättade ett fel i filterkombinationerna som gjorde att ett alternativ ibland höll sig kvar fanstän det var avmarkerat
 • Visar de avklarade mätningarna utgråade på min sida
 • För användare tillgång till mer än ett landsting/region ser man alla mätningarna samtidigt med möjlighet att filtrerar på ett specifikt landsting/region

2.7.4

 • Grafiska förbättringar, samtliga grafers y-axel som benhandlar procent går från börjar på 0 (oavsett om det minsta värdet är långt ifrån 0) och slutar på exakt 100.

2.7.3

 • Nytt val i den publika återföringen, "Jämför", här visar vi upp en samanställd graf för alla organisationer för en viss dimension.
 • Användarvänlighetsförbättringar för Jämför grafen
 • Byter namn på Sverige till Samtliga i grafer och i gränssnitt.

2.7

 • Möjlighet att publicera mätresultat för flera mätningar, genom att specificera en mätning när man lägger till modulen publik återföring på sajten

2.6

Denna version hade inte mycket att visa publikt på webben, endast mindre fixar och snabbare gränssnitt.

2.5.1

 • Funktion för att kunna kommetera och lämna snabb återkoppling direkt i systemet. Demo sidan och den nås genom att klicka på den lilla megafonen i vänstra hörnet
 • Baskod för att ge anävndare bättre och snabbare respons på när de gör något i systemet
 • Demonstration av ny tidslinje i Demo sidan
 • Implmenterat grundläggande funktionalitet för att kunna ge användare rättigheter att redigera CMS texter

2.5

 • Möjlighet att publicera fler mätningar i CMS verktyget genom att välja vilken mätnings om ska visas
 • Mindre uppdatering av CMS verktyget
 • Lagt till en Demo-sida för inloggade användare

2.4

 • Bättre felmeddelanden i redigeringen av organisationer. Om en annan organisation har samma ID skrivs den organisationen ut i felmeddelandet.
 • Visa vilken cell i tabellvyn, markerad med en röd text. Såväl som felmeddelande under raden som felet finns på.
Meny