Resultat

I menyn till höger kan du se aktuella resultat från mätningar genomförda 2015 och framåt. För äldre mätningar genomförda 2009-2014 återfinns resultaten sammanfattade Här.

Mätningarna sammanställs och analyseras. Svarsfrekvenser, samband mellan enskilda frågor och/eller frågegrupper söks, aktuella trender samt jämförelser mellan olika organisatoriska enheter ställs samman. Rapporter och presentationsmaterial med diagram och tabeller sammanställs för varje undersökning per enhet, landsting/region och aggregerat för riket totalt. Resultaten återförs till och diskuteras med deltagande enheter.

Data från mätningar kommer att lagras för fördjupande analyser och forskning.

Meny