Akutmottagningar 2016

Enkätundersökningen genomfördes under oktober år 2016 och drygt 17 000 patienter från 178 akutsjukvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner svarade på enkäten.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse. 91 procent av patienterna på akutmottagningarna upplevde att de bemöttes med respekt och värdighet. Bemötandet var lika gott oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men de vill få mycket tydligare information om väntetider och hur vårdpersonalen prioriterar patienterna. De vill också ha mer och bättre information om varningssignaler att vara uppmärksam på och om medicineringen och eventuella biverkningar.

"Mitt barn är livrädd för läkarbesök. Men bemötandet från läkaren på akuten var så fantastiskt lugnt, pedagogiskt och vänligt så allt gick helt otroligt bra". 

"Jag hade önskat få information om väntetid då jag och min anhörig inte ätit något. Sen fick jag ingen smärtlindring vilket kändes oerhört jobbig då jag hade väldigt ont".

För att ta del av resultaten från 2015, klicka här

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga sjukhus eller motsvarande Samtliga mottagningar
Icon Grunddata: Landsting/regioner (44,5 kB) Icon Grunddata: Sjukhus eller motsvarande (88,5 kB) Icon Grunddata: Mottagningar (130,0 kB)

 

Meny