Akutmottagningar 2015

Under hösten 2015 genomfördes en mätning med Nationell Patientenkät för akutmottagningar i fem landsting/regioner.

Närmare 9600 patienter som besökt akutmottagningar i Norrbotten, Stockholm, Östergötland, Värmland och Skåne valde att svara på enkäten. Mest nöjda var man bemötandet på akutmottagningen och att man fick svar som man förstod, medan väntetider och information kring väntetider var de områden som fick lägst betyg.
 

”Mycket nöjd med totala upplevelsen trots att det tog tid så känner jag att personalen prioriterade rätt under hela tiden jag var där, då jag vet att de har en stor arbetslastning att hantera samtliga. Trots denna arbetslastning så höll de humöret upp och jag bemöttes mycket väl.”

Öppet svar från patient i akutmottagningsmätningen 2015

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga sjukhus eller motsvarande Samtliga mottagningar
Icon Grunddata: Landsting/regioner (34,5 kB) Icon Grunddata: Sjukhus eller motsvarande (57,5 kB) Icon Grunddata: Mottagningar (62,5 kB)
Meny