Primärvård 2016

Under hösten har tio landsting/regioner undersökt hur patienter upplevt sina besök i primärvården och resultaten hittar du här nedan.

Vid undersökningen användes samma enkät som vid primärvårdsmätningen 2015, vilket innebär att resultaten kan jämföras med varandra. Det illustreras av pilar (upp, ned och framåt) som indikerar om förändring skett mot tidigare år. På sidan kan man också markera flera år för att jämföra resultaten.

Läs gärna mer om den nya fas som inleddes under 2015 för Nationell Patientenkät med nya ramavtal, flera leverantörer och ett förändrat fokus på Om Nationell Patientenkät.

För att ta del av resultaten från 2015, då samtliga landsting/regioner deltog, klicka här.

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga kommuner Samtliga hälso-/vårdcentraler
Icon Grunddata: Landsting/regioner (66,5 kB) Icon Grunddata: Kommuner (218,0 kB) Icon Grunddata: Hälso-/vårdcentraler (902,5 kB)
Meny