Primärvård 2017

Under hösten har vi undersökt hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Undersökningen omfattar samtliga landsting/regioner.
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
 
Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälso- /vårdcentral under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Nära 80 000 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valt att besvara enkäten.
 
Andelen digitala svar ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Undersökningsföretaget CMA Research, en del av Origo Group, har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer om våra undersökningar här.

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga kommuner Samtliga hälso-/vårdcentraler
Icon Grunddata: Landsting/regioner (51,5 kB) Icon Grunddata: Kommuner (316,0 kB) Icon Grunddata: Hälso-/vårdcentraler (1,2 MB)

 

Meny