Primärvård 2018

Under hösten har tolv landsting/regioner undersökt hur patienter upplevt sina besök i primärvården och resultaten hittar du här nedan.

Enkäten skickades ut till patienter som besökt en hälso- /vårdcentral under september månad 2018. Svarsperioden var 2018-10-19 till 2018-12-02 och 56545 personer, 15 år eller äldre som varit på ett läkarbesök, valde att besvara enkäten.

Vid undersökningen användes samma enkät som vid primärvårdsmätningen 2017, vilket innebär att resultaten kan jämföras med varandra. På sidan kan man också markera flera år för att jämföra resultaten över tid.

Läs gärna mer om den nya fas som inleddes under 2015 för Nationell Patientenkät med nya ramavtal, flera leverantörer och ett förändrat fokus. Se Om Nationell Patientenkät.

För att ta del av resultaten från 2017, klicka här.

Läs mer om våra undersökningar här.

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga kommuner Samtliga hälso-/vårdcentraler
Icon Grunddata: Landsting/regioner (47,5 kB) Icon Grunddata: Kommuner (223,0 kB) Icon Grunddata: Hälso-/vårdcentraler (865,5 kB)

 

Meny