Specialiserad sjukhusvård öppenvård 2016

130 000 svar har lämnats av patienter som besökt öppenvård på sjukhus. Resultaten visar att helhetsintrycket är gott och att man har mest positiva upplevelser kring respekt och bemötande. Minst positiva upplevelser ses kring möjligheten till delaktighet och involvering. Män har något mer positiva upplevelser av vårdbesöket än kvinnor, detta gäller både inom öppen- och slutenvården. Störst skillnad finns mellan äldre män och yngre kvinnor, där 94 procent av de äldre männen har en mer positiv upplevelse av vårdbesöket och 84 procent av de yngre kvinnorna säger samma sak.

”Bästa bemötande jag fått av sjukvården under mitt 78-åriga liv det finns bara gott att säga om all personal”

Läs mer om mätningen

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga sjukhus eller motsvarande Samtliga kliniker eller motsvarande
Icon Grunddata: Landsting/regioner (42,0 kB) Icon Grunddata: Sjukhus (134,0 kB) Icon Grunddata: Kliniker (869,0 kB)

 

Meny