Specialiserad sjukhusvård slutenvård 2016

56 000 svar har lämnats av patienter som varit inlagda på sjukhus (slutenvård). Resultaten visar att man har mest positiva upplevelser kring området helhetsintryck och tillgänglighet. Minst positiva upplevelser ses kring möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård. Män har något mer positiva uplevelser av vårdbesöket än kvinnor, detta gäller både inom öppen- och slutenvården. Störst skillnad finns mellan äldre män och yngre kvinnor, där 94 procent av äldre män är positiva och 84 procent av de yngre kvinnorna säger samma sak.

”Ortopedavdelningen jag var inlagd på hade en kraftig personalbrist när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Personalen var mycket frustrerade över att inte hinna med patienterna som dom själva velat! Trots det så försökte dom hålla humöret uppe och ge patienterna så god vård som möjligt, men man märkte tydligt att dom var stressade!”

 

Läs mer om mätningen

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga sjukhus eller motsvarande Samtliga kliniker eller motsvarande
Icon Grunddata: Landsting/regioner (46,5 kB) Icon Grunddata: Sjukhus (95,0 kB) Icon Grunddata: Kliniker (442,0 kB)

 

Meny