Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2017

Denna mätning görs månadsvis för att utvärdera hur patienterna upplever att utredas via standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. De resultat som visas här gäller första, tredje och fjärde kvartalet 2017.  Under 2017 var det obligatoriskt för landstingen att skicka enkäter inom 18 SVF.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott då 87 procent av samtliga svarande uppgett att de fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 % respektive 86 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (90 %) och de som visat sig inte ha cancer (84 %).

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda.

Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

Ladda ned resultaten

Samtliga regionala cancercentrum Samtliga landsting/regioner
Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017 - Regionala cancercentrum (29,5 kB) Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017 - Regioner/Landsting (40,5 kB)
Meny