Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017

Denna mätning görs månadsvis för att utvärdera hur patienterna upplever att utredas inom standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. De resultat som visas här gäller första kvartalet 2017 samt månaderna mars-december 2016. Resultaten för 2016 och 2017 är separerade men kan visas samtidigt för jämförelse.

Vid årsskiftet gjordes förändringar i enkäten, då några frågor byttes ut och några omformulerades. Genom att klicka på de olika dimensionerna går det att se vilka frågor som ingår samt se resultat fråga för fråga. För 2016 var det obligatoriskt att skicka enkäter till patienter inom fem SVF medan det var valfritt inom övriga. Från 2017 är det dock obligatoriskt att skicka enkäter inom 18 SVF. Detta bidrar till skillnader i statistiken.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott då 87 procent av samtliga svarande gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 % respektive 86 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (83 %).

De patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling är mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. Detta gäller för samtliga dimensioner förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda.

Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

Ladda ned resultaten

Samtliga regionala cancercentrum Samtliga landsting/regioner
Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017 - Regionala cancercentrum (29,0 kB) Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017 - Regioner/Landsting (41,5 kB)
Meny