Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2018

Mätningen inom standardiserade vårdförlopp 2018 görs löpande och data presenteras kvartalsvis. Under de tre första kvartalen 2018 har drygt 22 000 patienter från alla Sveriges regioner svarat på enkäten.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott och dimensionen helhetsintryck får 86 poäng. Det finns små skillnader mellan kvinnor och män (87 respektive 86 poäng) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (90 poäng) och de som visat sig inte ha cancer (84 poäng).

Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se

Ladda ned resultaten

Samtliga regionala cancercentrum Samtliga landsting/regioner
Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2018 - Regionala cancercentrum (29,5 kB) Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2018 - Regioner/Landsting (41,0 kB)
Meny