Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2018

 

Mätningen inom standardiserade vårdförlopp 2018 görs löpande och data presenteras kvartalsvis. Under kvartal 1 2018 har drygt 7700 patienter från alla Sveriges landsting och regioner svarat på enkäten.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott och dimensionen helhetsintryck får 86 poäng. Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män medan det skiljer mellan de som mottagit ett cancerbesked (89 poäng) och de som visat sig inte ha cancer (84 poäng).

Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

Ladda ned resultaten

Samtliga regionala cancercentrum Samtliga landsting/regioner
Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2018 - Regionala cancercentrum (29,5 kB) Icon Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2018 - Regioner/Landsting (42,0 kB)
Meny