Primärvård 2015

citat.png Under hösten har vi undersökt hur patienter upplevt sina besök i primärvården. Mätningen är klar och du finner resultaten här nedan.

Under 2015 inledes en ny fas för Nationell Patientenkät med nya ram-avtal, flera leverantörer och ett förändrat fokus. Du kan läsa mer om förändringarna här på webbplatsen under fliken Om Nationell Patientenkät

Inför mätningen 2015 togs en ny enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienternas upplevelser av vården. Den nya modellen för uppföljning av patientupplevelser har även tagit hänsyn till förändringar i patientlagstiftningen och avser till viss del följa upp dess efterlevnad utifrån patientens perspektiv. Redovisning av resultaten ser därmed annorlunda ut än tidigare år. Nytt för i år är även ett större fokus på att öka andelen digitalt besvarade enkäter. Det har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling från patienter till hälso- och sjukvårdens verksamheter. Läs mer om primärvårdsmätningen här.

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga kommuner Samtliga hälso-/vårdcentraler
Icon Grunddata: Landsting/regioner (20,6 kB) Icon Grunddata: Kommuner (77,1 kB) Icon Grunddata: Hälso-/vårdcentraler (266,9 kB)
Meny