Hur beställs en undersökning? 

De enskilda regionerna (den juridiska personen) samt SKR är beställare i ramavtalen och därmed avropsberättigade. För genomförande av undersökning inom ramen för Nationell Patientenkät avropar beställarna uppdrag från aktuellt ramavtal. 

Vid avrop i ramavtal del 1 - Postal metod

Vid undersökningar inom ramavtal del 1 sker avrop med fastställda mallar.

Vid avrop i ramavtal del 2 - Digitala metoder

Vid mätningar inom ramavtal del 2 sker avrop med fastställda mallar. Avropsförfrågan ställs till de tre upphandlade leverantörerna och sk. förnyad konkurrensutsättning tillämpas. Leverantörerna svarar med ett anbud. Anbuden utvärderas enligt satta kriterier och beslut om vinnande anbud tilldelas.

Planering

Efter genomfört avrop, som besvarats av leverantör/leverantörer, sker avstämning för det aktuella uppdraget. En detaljerad mätnings- och tidsplan tas fram. Lämpligt frågeformulär från den nationella frågebanken fastställs inför aktuell mätning.

Meny