Kontaktuppgifter

Ta i första hand kontakt med kontaktpersonerna i landstingen/regionerna, se lista till höger i menyraden. Där finns även kontaktuppgifter till undersökningsleverantörerna för frågor som gäller dem.

 

På Sveriges Kommuner och Landsting är det vi som arbetar med Nationell Patientenkät:

Martin Midböe

08-452 78 98

martin.midboe@skl.se

Blom Niklasson Marie

08-452 73 90

marie.blom.niklasson@skl.se

Meny