Möjligheter med Nationell Patientenkät

Nationell Patienenkät är ett viktigt verktyg där patienter ges möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och därmed bidra till utveckling och förbättring av hälso-och sjukvården.

En ny upphandling av leverantörer genomfördes under 2014 och SKL tecknade två ramavtal med tre leverantörer för genomförande av patientenkäter. Dessa ramavtal innebär en större flexibilibilitet i val av undersökningsmetoder.

Ramavtal del 1: Postal metod för i första hand nationellt beslutade gemensamma mätningar för jämförelser och lärande. En leverantör, IC Quality.

Ramavtal del 2: Digitala metoder och andra alternativa metoder. I första hand för behovs- och målgruppsanpassade mätningar för snabb återföring av resultat och verksamhetsnära utveckling. Tre leverantörer, CMA Research, IC Quality och Institutet för kvalitetsindikatorer.

En gemensam struktur för stöd

Landstingen och regionerna bygger nu upp en gemensam struktur för stöd i arbetet under avtalsåren 2015 – 2018. Detta för att säkerställa långsiktighet och stärka det kontinuerliga förbättringsarbetet byggt på patienternas erfarenheter. Strukturen omfattar en gemensam organisation som har i uppdrag att samordna arbetsprocesserna och stödja samtliga aktörer i det dagliga arbetet med Nationell Patientenkät. SKL ansvarar för att leda arbetet.

 

Meny