Möjligheter med Nationell Patientenkät

Nationell Patienenkät är ett viktigt verktyg där patienter ges möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och därmed bidra till utveckling och förbättring av hälso-och sjukvården.

En ny upphandling av leverantörer genomfördes under 2019.

Ramavtal del 1: Postal metod för i första hand nationellt beslutade gemensamma mätningar för jämförelser och lärande.

En leverantör, Institutet för kvailtetsindikatorer Fenix AB

En gemensam struktur för stöd

Regionerna bygger nu upp en gemensam struktur för stöd i arbetet. Detta för att säkerställa långsiktighet och stärka det kontinuerliga förbättringsarbetet byggt på patienternas erfarenheter. Strukturen omfattar en gemensam organisation som har i uppdrag att samordna arbetsprocesserna och stödja samtliga aktörer i det dagliga arbetet med Nationell Patientenkät. SKR ansvarar för att samordna arbetet.

 

Meny