Digitala metoder

Här finns inga i förväg beslutade nationellt gemensamma undersökningar. Genomförande sker med hjälp av digitala enkäter/alternativa metoder. I första hand för behovs- och målgruppsanpassade mätningar – för verksamhetsnära utveckling.

Möjliga metoder

Målet är att genom behovsanpassade metoder, större flexibilitet och kortare ledtider få djupare kunskap som skapar förutsättningar för utveckling och förbättring av vården inom specifika verksamhetsområden och/eller patientgrupper. Undersökningarna ska kunna anpassas till olika grupper för att uppnå en hög svarsfrekvens.

 

Datainsamling kan t.ex. ske med hjälp av webbenkät via inbjudan i olika kanaler så som, SMS, e-post, pekskärmar eller papperstalong.

Korta ledtider och snabbare återkoppling av resultaten till beställaren gör det möjligt att utvecklingsarbete kan påbörjas tidigt. Undersökningarna kan ske samordnat mellan flera beställare eller nationellt gemensamt.

Meny