Postal metod

Ramavtal del 1 omfattar i första hand beslutade nationellt gemensamma undersökningar som genomförs vartannat år.

Mätning Höst
19
Vår
20
Höst
20
Vår
21
Höst
21
Vår
22
Höst
22
Vår
23
Höst
23
Primärvård            
Akut-
mottagningar
             
Specialiserad
somatisk* 
öppen- och
slutenvård
             
Specialiserad
psykiatrisk
öppen- och
slutenvård
             

Möjlighet finns att genomföra undersökningar oftare eller inom andra områden än de nationellt gemensamma, s.k. behovs- och målgruppsanpassade undersökningar med postal enkät. Det kan t.ex. vara inom ambulanssjukvård eller fördjupade undersökningar med postal enkät inom primärvården baserat på resultat från den nationellt gemensamma undersökningar. Det kan göras för en enskild region eller samordnat mellan flera beställare.

 

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Meny