Nationellt gemensamma undersökningar

Mätning Höst
19
Vår
20
Höst
20
Vår
21
Höst
21
Vår
22
Höst
22
Vår
23
Höst
23
Primärvård            
Akut-
mottagningar
             
Specialiserad
somatisk* 
öppen- och
slutenvård
  inställd   ny period        
Specialiserad
psykiatrisk
öppen- och
slutenvård
  inställd   ny period        

Regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom följande verksamhetsområden:

Regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden. Dessa kommer att visas på denna tidplan.

 

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Meny