Nationellt gemensamma undersökningar

Landstings-/regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom följande verksamhetsområden:

Mätning Hösten 2015 Våren 2016 Hösten 2016 Våren 2017 Hösten 2017 Våren 2018 Hösten 2018
Primärvård          
Akutmottagningar          
Specialiserad somatisk* öppen- och slutenvård          
Specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård          

 

Landstings-/regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden. Dessa kommer att visas på denna tidplan.

 

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Meny