Nationellt gemensamma undersökningar

Mätning Höst
15
Vår
16
Höst
16
Vår
17
Höst
17
Vår
18
Höst
18
Vår
19
Höst
19
Primärvård            
Akut-
mottagningar
             
Specialiserad
somatisk* 
öppen- och
slutenvård
             
Specialiserad
psykiatrisk
öppen- och
slutenvård
             

Landstings-/regionledningarna har beslutat att gemensamt genomföra undersökningar vartannat år inom följande verksamhetsområden:

Landstings-/regionledningarna kan under perioden besluta om att genomföra nationellt gemensamma undersökningar oftare eller inom fler områden. Dessa kommer att visas på denna tidplan.

 

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Meny