Undersökningsmetod

I ett första steg skickas ett brev ut via post med information om enkäten och mätningen, samt en inbjudan till att besvara enkäten digitalt. Inbjudan innehåller en personlig kod bestående av siffror och bokstäver och en QR-kod som gör det möjligt för respondenterna att besvara enkäten via en webben.

Efter ca 2 veckor postas en förnyad inbjudan/påminnelse, då tillsammans med en fullständig pappersenkät samt svarskuvert till respondenten. Denna gång ges möjlighet att svara både via pappersenkät och digitalt via web. Utöver svenska, är det möjligt att läsa information och besvara enkäten på spanska, franska, engelska, arabiska, farsi, finska och somaliska. Pappersenkäten går endast att besvara på svenska.

Meny