Resultat

Se resultaten här.

Resultatsidan omfattar vuxna patienter som besökt läkare i primärvården.

Bortfallsanalys

Icon Bortfallsanalys - Primärvård 2015 (542,8 kB)

Funktioner och olika grafer

Funktioner i resultatredovisningen
export.png Klicka på knappen för att exportera diagram, både som bilder och som .csv för att importera till excel
graphs.png Klicka på symbolerna för att bläddra mellan olika diagram

Andel positiva svar

andelpos.png

Andel positiva svar visar de som svarat positivt i svarsskalan (normal 4 och 5) exlusive de som svarat ej aktuellt.

 

Svarsfördelning andel

andel.png

Här kan du se hur respondenterna fördelat sina svar i procent.

 

Svarsfördelning antal

antal.png

Här kan du se hur respondenterna fördelat sina svar i procent.

 

Jämförelse över tid

Det är det inte möjligt att jämföra resultaten med tidigare (2009-2014) resultat.

Meny