Genomförande

I ett första steg skickas ett brev ut via post med information om enkäten och mätningen, brevet innehåller en fullständig pappersenkät samt svarskuvert och en inbjudan till att besvara enkäten digitalt. Inbjudan innehåller en personlig kod bestående av siffror och bokstäver och en QR-kod som gör det möjligt för respondenterna att besvara enkäten via en webben.

Efter ca 2 veckor postas en förnyad inbjudan/påminnelse ut till respondenterna. Påminnelsen består av en inbjudan till att besvara enkäten via webben. Utöver svenska, är det möjligt att läsa information och besvara enkäten på spanska, franska, engelska, arabiska, farsi, finska och somaliska. Pappersenkäten går endast att besvara på svenska.

Meny