Undersökningsmetod

I ett första steg skickas ett postalt brev med information om enkäten och mätningen. Brevet innehåller en inbjudan att besvara enkäten digitalt. Respondenten får en personlig kod bestående av siffror och bokstäver och en QR-kod som gör det möjligt att besvara enkäten via webben.

Efter ca 2 veckor postas en förnyad inbjudan/påminnelse ut till de respondenter som ännu inte svarat på enkäten. Påminnelsen består av en inbjudan att besvara enkäten via webben och en fullständig pappersenkät samt portofritt svarskuvert.

Utöver svenska, är det möjligt att via webben läsa information och besvara enkäten på spanska, franska, engelska, arabiska, farsi, finska och somaliska. Pappersenkäten ges ut på svenska.

Meny