Vem kan beställa en undersökning?

Beställare och avropsberättigade är de enskilda regionerna (den juridiska personen) samt SKR som är avtalsförvaltare. 

Avtalsperioden löper mellan 2019 - 2023, 1+1+1+1 år.

Representerar du en verksamhet inom hälso- och sjukvården och ser ett behov av att fånga patienterfarenheter genom Nationell Patientenkät? Ta då kontakt med ditt din regions kontaktperson för Nationell Patientenkät så hjälper de dig vidare.

Meny