Vem kan beställa en undersökning?

Beställare och avropsberättigade är de enskilda landstingen och regionerna (den juridiska personen) samt SKL som är avtalsförvaltare. 

Avtalsperioden löper mellan 2015 - 2018, 2+2 år.

Representerar du en verksamhet inom hälso- och sjukvården och ser ett behov av att fånga patienterfarenheter genom Nationell Patientenkät? Ta då kontakt med ditt landsting/din regions kontaktperson för Nationell Patientenkät så hjälper de dig vidare.

Meny