Återbesök i specialiserad vård

Inom hälso- och sjukvården ska alla patienter få sitt återbesök i rätt tid. Vad som är rätt tid avgörs genom en bedömning av vårdpersonal som sätter ett så kallat medicinskt måldatum.

Ett återbesök är ett öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde eller motsvarande. Statistiken nedan visar hur stor del av återbesöken i den specialiserade vården som sker inom det medicinska måldatumet.

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården